چشم انداز

چشم انداز شرکت بشرح ذیل بیان می گردد

  • تبدیل شدن به یکی از بزرگترین و موفق ترین شرکت های ساختمانی بانک های خصوصی در سطح کشور به لحاظ سطح فعالیت، کیفیت و فناوری ساختمان
  • تنوع سرمایه گذاری در ساختمان سازی و حضور در عرصه ملی

    رسالت وجودی

  • شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان بعنوان یک شرکت ملی و بمنظور ایجاد ارزش افزوده در صنعت ساختمان ، رسالت خود را بشرح ذیل تبیین می نماید:
  • شرکتی کار آفرین و آینده نگر مبتنی بر منابع انسانی متخصص و کار آزموده و خلاق
  • دیدگاهی بلند مدت برای حیات اقتصادی و ارتقای کیفیت ساختمان با بهره گیری از فن آوری روز دنیا منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی
  • تحقق سود آوری بلند مدت و پایدار با لحاظ نمودن رضایت مشتری و حفظ اصول رقابت در عرصه صنعت ساختمان