شصت و دومین آگهی مزایده املاک و مستغلات بانک اقتصادنوین - مزایده شماره 98/2

 •  
 • چاپ و نشر در روزنامه‌های :
  سه شنبه 1398/03/07 همشهری
  یکشنبه 1398/03/19 دنیای اقتصاد

  شروع مزایده جهت بازدید از املاک و شرکت در مزایده : 1398/03/06

  اتمام مهلت بازدید از املاک و تسلیم پیشنهاد شرکت در مزایده :
   پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1398/03/23

  شرایط و نحوه شرکت در مزایده :
  مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می‌بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آنرا با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند.

  نحوه دریافت بهای مورد معامله :
  نقد:
  الف ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، 45% همزمان با تحویل مورد معامله (حداکثر یک ماه بعد از انعقاد قرارداد) و 5% همزمان با تنظیم سند رسمی دریافت می‌گردد.

  نقد و اقساط:
  ب ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، الباقی بصورت اقساط در مدت زمان حداکثر 36 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد.
  ج ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، الباقی بصورت اقساط در مدت زمان حداکثر 48 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد.

 • - متقاضیان جهت کسب اطلاع از وضعیت مورد واگذاری و دریافت برگ شرایط مزایده میتوانند از تاریخ نشر آگهی در ساعات 9:00 الی 17:00 با شماره تلفن‌های6-88574995 تماس و یا به نشانی: تهران، شهرک‌غرب، فاز 4، بلوار ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، نبش خیابان درخشان، پلاک 41، طبقه سوم مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ  1398/03/23 به شرکت یا شعب منتخب تحویل و رسید دریافت نمایند.

  فرم‌های مورد نیاز متقاصیان مزایده :
فایل روزنامه PDF

سرپرستان مناطق

اصلاحیه:

- کد ملک 3371 (املاک شیراز) تخلیه شده بوده و شرایط گروه پرداختی آن "ج" می باشد.
- کد ملک 2819 (املاک اصفهان) تخلیه شده می باشد.
- کد ملک های 3382 ، 1-2409 ، 3680 و 3221 از فهرست مزایده حذف گردید.

فیلتر بر اساس

شرایط فروش

قیمت

مساحت

جستجو