شصت و چهارمین آگهی مزایده املاک و مستغلات بانک اقتصادنوین - مزایده شماره 98/4

 • چاپ و نشر در روزنامه‌ های :
  سه شنبه 1398/05/01 همشهری
 • یکشنبه 1398/05/06 دنیای اقتصاد
 •   
 • شروع مزایده جهت بازدید از املاک و شرکت در مزایده : 1398/05/01

  اتمام مهلت بازدید از املاک و تسلیم پیشنهاد شرکت در مزایده :
   پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/05/12


 • شرایط و نحوه شرکت در مزایده :
  مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می‌بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آنرا با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند.

  نحوه دریافت بهای مورد معامله :
  نقد:
  الف ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، 45% همزمان با تحویل مورد معامله (حداکثر یک ماه بعد از انعقاد قرارداد) و 5% همزمان با تنظیم سند رسمی دریافت می‌گردد.

  نقد و اقساط:
  ب ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، الباقی بصورت اقساط در مدت زمان حداکثر 36 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد.
  ج ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، الباقی بصورت اقساط در مدت زمان حداکثر 48 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد. 
 • د) حداقل مبلغ نقدی 35% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی به صورت اقساط در مدت زمان حداکثر 60 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد.
 • ه) حداقل مبلغ نقدی 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی به صورت اقساط در مدت زمان حداثر 60 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد.
  - متقاضیان جهت کسب اطلاع از وضعیت مورد واگذاری و دریافت برگ شرایط مزایده میتوانند از تاریخ نشر آگهی در ساعات 9:00 الی 17:00 با شماره تلفن‌های6-88574995 تماس و یا به نشانی: تهران، شهرک‌غرب، فاز 4، بلوار ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، نبش خیابان درخشان، پلاک 41، طبقه سوم مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ  1398/05/12 به شرکت یا شعب منتخب تحویل و رسید دریافت نمایند.

  فرم‌های مورد نیاز متقاصیان مزایده :

فایل روزنامه PDF

سرپرستان مناطق 


اصلاحیه:


- کد ملک 2644 (املاک قزوین) از فهرست مزایده حذف گردید.

- کد ملک 3152 (املاک تبریز) تخلیه شده بوده و شرایط گروه پرداختی آن "ج" می باشد.

-کد ملک 4145 (املاک تبریز) تخلیه شده بوده و شرایط گروه پرداختی آن "ج" می باشد.

- کد ملک 3854 (املاک کرج )  شرایط گروه  پرداختی آن  "ب" می باشد.

- کد ملک 3382 (املاک کرج) شرایط گروه پرداختی آن "ب" می باشد. 

 - کد ملک های 2509/1.2.3  (املاک یزد) به صورت یکجا به فروش می رسند.
- کد ملک 3-3317 (املاک مازندران) تخلیه نشده بوده و شرایط گروه پرداختی آن "د" می باشد.  


فیلتر بر اساس

شرایط فروش

قیمت

مساحت

جستجو