شصت و هفتمین آگهی مزایده املاک و مستغلات بانک اقتصادنوین - مزایده شماره 98/7

 • چاپ و نشر در روزنامه‌ های :
  دوشنبه 1398/09/04 همشهری
 •   یکشنبه 1398/09/10 دنیای اقتصاد
 • شروع مزایده جهت بازدید از املاک و شرکت در مزایده : 1398/09/04

  اتمام مهلت بازدید از املاک و تسلیم پیشنهاد شرکت در مزایده :
   پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1398/09/16


 • شرایط و نحوه شرکت در مزایده :
  مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می‌بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آنرا با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند.

  نحوه دریافت بهای مورد معامله :
  نقد:
  الف ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، 45% همزمان با تحویل مورد معامله (حداکثر یک ماه بعد از انعقاد قرارداد) و 5% همزمان با تنظیم سند رسمی دریافت می‌گردد.

  نقد و اقساط:
  ب ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، الباقی بصورت اقساط در مدت زمان حداکثر 36 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد.
  ج ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، الباقی بصورت اقساط در مدت زمان حداکثر 48 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد. 
 • د) حداقل مبلغ نقدی 35% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی به صورت اقساط در مدت زمان حداکثر 60 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد.
 • ه) حداقل مبلغ نقدی 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی به صورت اقساط در مدت زمان حداثر 60 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد.
  - متقاضیان جهت کسب اطلاع از وضعیت مورد واگذاری و دریافت برگ شرایط مزایده میتوانند از تاریخ نشر آگهی در ساعات 9:00 الی 17:00 با شماره تلفن‌های8-88574995 تماس و یا به نشانی: تهران، شهرک‌غرب، فاز 4، بلوار ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، نبش خیابان درخشان، پلاک 41، طبقه سوم مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ  1398/09/16 به شرکت یا شعب منتخب تحویل و رسید دریافت نمایند.

  فرم‌های مورد نیاز متقاصیان مزایده :

فایل روزنامه PDF

سرپرستان مناطق 

اصلاحات:

- کد ملک  3031 (املاک تهران) از فهرست مزایده حذف گردید.
- کد ملک  3350 (املاک کرج) از فهرست مزایده حذف گردید.
- کد ملک های   2و1-3752 (املاک کرج) از فهرست مزایده حذف گردیدند.
- کد ملک های 2و1-3944 (املاک کرمان) از فهرست مزایده حذف گردیدند.

- کد ملک 2112 (املاک تهران) تخلیه شده بوده و شرایط گروه پرداختی آن "الف" می باشد.

- کد ملک 3771 (املاک آذربایجان غربی) تخلیه شده بوده و شرایط گروه پرداختی آن "ج" می باشد.

- کد ملک های 3و2و1-4313 (املاک سمنان) پیشنهاد به صورت یکجا دریافت می‌گردد.

- کد ملک 4312 (املاک گیلان ) تخلیه شده بوده و شرایط گروه پرداختی آن "ج" می باشد.

- کد ملک 2779 (املاک خراسان ) تخلیه شده بوده و شرایط گروه پرداختی آن "ج" می باشد.

- کد ملک 4015 (املاک تهران ) تخلیه شده بوده و شرایط گروه پرداختی آن "الف" می باشد.
- کد ملک های 16و15و2/3-2850 (املاک گیلان) تخلیه شده بوده و شرایط گروه پرداختی آن "ج" می باشد.
- کد ملک  4082 (املاک تهران) از فهرست مزایده حذف گردید.
-  پلاک شهرداری کد ملک های 4327 و 4328 و 4329 املاک (تهران) 61 می باشد.
- کد ملک  2477(املاک گلستان - گنبد کاووس) از فهرست مزایده حذف گردید.

فیلتر بر اساس

شرایط فروش

قیمت

مساحت

جستجو