هفتادمین آگهی مزایده املاک و مستغلات بانک اقتصادنوین - مزایده شماره 98/10

 • چاپ و نشر در روزنامه‌ های :
  دوشنبه 1398/11/14 همشهری
 • یکشنبه 1398/11/20 دنیای اقتصاد
 • شروع مزایده جهت بازدید از املاک و شرکت در مزایده : 1398/11/14

  اتمام مهلت بازدید از املاک و تسلیم پیشنهاد شرکت در مزایده :
   پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  1398/11/27


 • شرایط و نحوه شرکت در مزایده :
 • مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می‌بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آنرا با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند.

  نحوه دریافت بهای مورد معامله :
  نقد:
  الف ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، 45% همزمان با تحویل مورد معامله (حداکثر یک ماه بعد از انعقاد قرارداد) و 5% همزمان با تنظیم سند رسمی دریافت می‌گردد.

  نقد و اقساط:
  ب ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، الباقی بصورت اقساط در مدت زمان حداکثر 36 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد.
  ج ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، الباقی بصورت اقساط در مدت زمان حداکثر 48 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد. 
 • د) حداقل مبلغ نقدی 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی به صورت اقساط در مدت زمان حداثر 60 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد.
  - متقاضیان جهت کسب اطلاع از وضعیت مورد واگذاری و دریافت برگ شرایط مزایده میتوانند از تاریخ نشر آگهی در ساعات 9:00 الی 16:00 با شماره تلفن‌های8-88574995 تماس و یا به نشانی: تهران، شهرک‌غرب، فاز 4، بلوار ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، نبش خیابان درخشان، پلاک 41، طبقه سوم مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ  1398/11/27 به شرکت یا شعب منتخب تحویل و رسید دریافت نمایند.

  فرم‌های مورد نیاز متقاصیان مزایده :

فایل روزنامه PDF

سرپرستان مناطق 


 • اصلاحات:
  - ساعات کسب اطلاع از وضعیت املاک مورد واگذاری، دریافت و تسلیم اسناد شرکت در مزایده از تاریخ نشر آگهی به ساعات 8 الی 16 تغییر یافت. 
  - مبلغ پایه مزایده کد ملک 1-3205 و 2-3205 و 3-3205 املاک قزوین به ترتیب به (473،600،000)، (579،600،000)، (558،080،000)  تغییر یافت.

 • - کد ملک 4-4301 املاک استان بوشهر از لیست مزایده حذف گردید.

 • - کد ملک 2076 در استان آذربایجان شرقی واقع گردیده است.

 • - کد ملک 4282 املاک بندرعباس از لیست مزایده حذف گردید.

 • - کد ملک 3772 املاک تهران از لیست مزایده حذف گردید.

 • - کد ملک 4271 املاک تهران از لیست مزایده حذف گردید.
 • - کد ملک 3405 املاک خوزستان از لیست مزایده حذف گردید.
 • - کد ملک 4236 املاک خوزستان از لیست مزایده حذف گردید.

 • - کد ملک 3845 املاک قزوین پلاک شهرداری 23 صحیح میباشد.

- کد ملک 2931 املاک آذربایجان شرقی تخلیه نشده بوده و شرایط گروه پرداختی آن "ه" می باشد

- کد ملک 4-4134 املاک کیش از لیست مزایده حذف گردید.

 

فیلتر بر اساس

شرایط فروش

قیمت

مساحت

جستجو