هفتاد و دومین مزایده فروش املاک و مستغلات - آگهی شماره 98/12

 • چاپ و نشر در روزنامه‌ های :
  چهارشنبه 1398/12/14 همشهری
 • شنبه 1398/12/17 دنیای اقتصاد
 • شروع مزایده جهت بازدید از املاک و شرکت در مزایده : 1398/12/14

  اتمام مهلت بازدید از املاک و تسلیم پیشنهاد شرکت در مزایده :
   پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1398/12/20

 

 • شرایط و نحوه شرکت در مزایده :
 • مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می‌بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آنرا با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند.

  نحوه دریافت بهای مورد معامله:
 •  معادل 30% بهای مورد معامله (مبلغ پیشنهادی) همزمان با انعقاد مبایعه نامه با لحاظ نمودن سپرده یا چک بین بانکی (رمزدار) اخذ شده از مشتری در صورتیکه سپرده نقدی یا چک بین بانکی (70%) بهاء مورد معامله نقداً همزمان با تحویل ملک و هنگام تنظیم سند محضری دریافت می شود .
 • - متقاضیان جهت کسب اطلاع از وضعیت مورد واگذاری و دریافت برگ شرایط مزایده میتوانند از تاریخ نشر آگهی در ساعات 8:00 الی 16:00 با شماره تلفن‌های8-88574995 تماس و یا به نشانی: تهران، شهرک‌غرب، فاز 4، بلوار ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، نبش خیابان درخشان، پلاک 41، طبقه سوم مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ  1398/12/20 به شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

  فرم‌های مورد نیاز متقاصیان مزایده :

فایل روزنامه PDF


فیلتر بر اساس

شرایط فروش

قیمت

مساحت

جستجو
رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.