هفتاد و ششمین مزایده فروش املاک و مستغلات - آگهی شماره 99/3

 • چاپ و نشر در روزنامه‌ های :
  چهارشنبه 1399/05/22 ایران
 • یکشنبه  1399/05/26 دنیای اقتصاد
 •  

 • شروع مزایده جهت بازدید از املاک و شرکت در مزایده : 1399/05/22

  اتمام مهلت بازدید از املاک و تسلیم پیشنهاد شرکت در مزایده :
   پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  1399/06/02
  • شرایط و نحوه شرکت در مزایده :
  • مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می‌بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آنرا با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند.
 • نحوه دریافت بهای مورد معامله :

  الف) نقد و اقساط :حداقل مبلغ نقدی 20% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 30% همزمان با تحویل مورد معامله (حداکثر دو ماه بعد از انعقاد قرارداد با تضمین قابل قبول فروشنده بصورت ضمانتنامه بانکی و یا وثیقه ملکی) ، 50% به صورت اقساط در مدت زمان حد اکثر 30 ماه با نرخ سود متعارف بانکی دریافت میگردد.

  ب) نقد و اقساط : حداقل مبلغ نقدی 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی به صورت اقساط در مدت زمان حد اکثر 30 ماه با نرخ سود متعارف بانکی دریافت میگردد.
  تقاضای کلی و یکجای املاک مورد مزایده و همچنین پیشنهاد نقدی در گروههای اقساطی، دارای اولویت میباشد.

  متقاضیان جهت کسب اطلاع از وضعیت مورد واگذاری و دریافت اسناد شرکت در مزایده میتوانند از تاریخ نشر آگهی در ساعات 8 الی 16 با شماره تلفن  42607777  تماس و یا به آدرس تهران ، میدان ونک ، خیابان برزیل شرقی ، بعد از دیوان محاسبات کشور ، انتهای بن بست لاله ، پلاک 3 ، طبقه دوم و یا به نشانی تهران ، خیابان قلندری ، بن بست سالار ، پلاک 3 (تلفن تماس 22246556) مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ  1399/06/02 به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

فیلتر بر اساس

شرایط فروش

قیمت

مساحت

جستجو
رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.