هفتاد و نهمین مزایده فروش املاک و مستغلات - آگهی شماره 99/6

 • چاپ و نشر در روزنامه‌ های :
  یکشنبه 1399/07/06 ایران
 • شروع مزایده جهت بازدید از املاک و شرکت در مزایده : 1399/07/06

  اتمام مهلت بازدید از املاک و تسلیم پیشنهاد شرکت در مزایده : پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1399/07/16

 

 • شرایط و نحوه شرکت در مزایده :
 • مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می‌بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آنرا با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند.

  نحوه دریافت بهای مورد معامله :
  نقد:
  الف ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، 45% همزمان با تحویل مورد معامله (حداکثر یک ماه بعد از انعقاد قرارداد) و 5% همزمان با تنظیم سند رسمی دریافت می‌گردد.

  نقد و اقساط:
  ب ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، الباقی بصورت اقساط در مدت زمان حداکثر 36 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد.

 • - متقاضیان جهت کسب اطلاع از وضعیت مورد واگذاری و دریافت برگ شرایط مزایده میتوانند از تاریخ نشر آگهی در ساعات 9:00 الی 16:00 با شماره تلفن‌های42607777-021 تماس و یا به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، بعد از ساختمان دیوان محاسبات، انتهای بن بست لاله، پلاک3، طبقه2 و یا در رشت به دفتر نمایندگی شرکت واقع در واحد 505 مجتمع توسکا مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ  1399/07/16 به شرکت یا شعب منتخب تحویل و رسید دریافت نمایند.

  فرم‌های مورد نیاز متقاصیان مزایده :

فایل روزنامه PDF

سرپرستان مناطق 

فیلتر بر اساس

شرایط فروش

قیمت

مساحت

جستجو
رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.