هفتاد و هشتمین مزایده فروش املاک و مستغلات - آگهی شماره 99/5

 • چاپ و نشر در روزنامه‌ های :
  چهارشنبه 1399/07/02 ایران
 • شروع مزایده جهت بازدید از املاک و شرکت در مزایده : 1399/07/02

  اتمام مهلت بازدید از املاک و تسلیم پیشنهاد شرکت در مزایده : پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1399/07/14

قیمت پایه مزایده : 751 میلیارد ریال می باشد.
مبلغ سپرده شرکت در مزایده : 37 میلیارد ریال می باشد.

 • شرایط و نحوه شرکت در مزایده :
 • مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می‌بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آنرا با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند.
 • *  تقاضای نقدی دارای اولویت می‌باشد.
 • نحوه دریافت بهای مورد معامله :
  نقد:
  • الف)  50 % نقد همزمان با انعقاد قرارداد، 45 % بصورت یک فقره چک یکماهه، 5 % همزمان با تنظیم سند رسمی.
  نقد و اقساط:
 • ب) حداقل 50 % نقد، مابقی بصورت اقساط 36 ماهه با نرخ (24 %).
 • - متقاضیان جهت کسب اطلاع از وضعیت مورد واگذاری و دریافت برگ شرایط مزایده میتوانند از تاریخ نشر آگهی در ساعات 9:00 الی 16:00 با شماره تلفن‌های42607777-021 تماس و یا به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، بعد از ساختمان دیوان محاسبات، انتهای بن بست لاله، پلاک3، طبقه2،  مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ  1399/07/14 به شرکت یا شعب منتخب تحویل و رسید دریافت نمایند.

  فرم‌های مورد نیاز متقاصیان مزایده :

فایل آگهی مزایده

سرپرستان مناطق 

فیلتر بر اساس

شرایط فروش

قیمت

مساحت

جستجو