هفتاد و هفتمین مزایده فروش املاک و مستغلات - آگهی شماره 99/4

 • چاپ و نشر در روزنامه‌ های :
  یکشنبه 1399/05/26 ایران
 • شروع مزایده جهت بازدید از املاک و شرکت در مزایده : 1399/05/26

  اتمام مهلت بازدید از املاک و تسلیم پیشنهاد شرکت در مزایده : پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1399/06/05

 

 • شرایط و نحوه شرکت در مزایده :
 • مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می‌بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آنرا با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند.

  نحوه دریافت بهای مورد معامله :
  نقد:
  الف ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، 45% همزمان با تحویل مورد معامله (حداکثر یک ماه بعد از انعقاد قرارداد) و 5% همزمان با تنظیم سند رسمی دریافت می‌گردد.

  نقد و اقساط:
  ب ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، الباقی بصورت اقساط در مدت زمان حداکثر 36 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد.
  ج ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، الباقی بصورت اقساط در مدت زمان حداکثر 48 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد. 
 • د) حداقل مبلغ نقدی 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی به صورت اقساط در مدت زمان حداثر 60 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد.
 • ه) حداقل مبلغ نقدی 35% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی به صورت اقساط در مدت زمان حداثر 60 ماه با نرخ 18% دریافت میگردد.
 • - متقاضیان جهت کسب اطلاع از وضعیت مورد واگذاری و دریافت برگ شرایط مزایده میتوانند از تاریخ نشر آگهی در ساعات 9:00 الی 16:00 با شماره تلفن‌های42607777-021 تماس و یا به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، بعد از ساختمان دیوان محاسبات، انتهای بن بست لاله، پلاک3، طبقه2،  مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ  1399/06/05 به شرکت یا شعب منتخب تحویل و رسید دریافت نمایند.

  فرم‌های مورد نیاز متقاصیان مزایده :

فایل روزنامه PDF

سرپرستان مناطق 

اصلاحات:

کد ملک 3845 (املاک قزوین) از لیست مزایده حذف گردید.
کد ملک 2168 (املاک قزوین) از لیست مزایده حذف گردید.
کد ملک 4315 (املاک گلستان) از لیست مزایده حذف گردید.
کد ملک 2931 (املاک تبریز) تخلیه نشده بوده و گروه پرداختی آن (د) می‌باشد.
کد ملک 1668 (املاک تهران) تخلیه نشده بوده و گروه پرداختی آن (ب) می‌باشد.
قیمت پایه مزایده واحد های مجتمع تجاری-اداری دیپلمات کیش (املاک هرمزگان)  در فایل وبسایت اصلاح گردید.
قیمت پایه مزایده کد ملک 2-2904 (املاک اصفهان) 9،223،000،000 می باشد.

کد ملک 2-2898 (املاک اصفهان) از لیست مزایده حذف گردید.
کد ملک 3787 (املاک قم) از لیست مزایده حذف گردید.
کد ملک 2858 (املاک گنبد کاووس) از لیست مزایده حذف گردید.

فیلتر بر اساس

شرایط فروش

قیمت

مساحت

جستجو