هفتاد و چهارمین مزایده فروش املاک و مستغلات - آگهی شماره 99/1

 • چاپ و نشر در روزنامه‌ های :
  یکشنبه 1399/04/01 ایران
 • شروع مزایده جهت بازدید از املاک و شرکت در مزایده : 1399/04/01

  اتمام مهلت بازدید از املاک و تسلیم پیشنهاد شرکت در مزایده :
   پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1399/04/11
 •  

  • شرایط و نحوه شرکت در مزایده :
  • مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 20 میلیارد ریال می باشد که می‌بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آنرا با قید مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند.

   نحوه دریافت بهای مورد معامله:
  •  
  • الف) نقد: 50 % نقد همزمان با انعقاد قرارداد، 45 % بصورت یک فقره چک یکماهه، 5 % همزمان با تنظیم سند رسمی.
  • ب) اقساط: 50 % نقد مابقی بصورت اقساط 36 ماهه با نرخ سود بانکی.
  • - متقاضیان جهت کسب اطلاع از وضعیت مورد واگذاری و دریافت اسناد شرکت در مزایده می توانند از تاریخ  نشر آگهی در ساعات 8 الی 16 به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، بعد از ساختمان دیوان محاسبات، انتهای بن بست لاله، پلاک3، طبقه2، مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1399/04/11 به شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

   فرم‌های مورد نیاز متقاصیان مزایده :

فیلتر بر اساس

شرایط فروش

قیمت

مساحت

جستجو
رکوردی جهت نمایش وجود ندارد.