پنجاه و هشتمین آگهی مزایده املاک و مستغلات بانک اقتصادنوین - مزایده شماره 97/13

 •  
 • چاپ و نشر در روزنامه‌های :
  دوشنبه 1397/10/17 همشهری
 • سه شنبه 1397/10/25 دنیای اقتصاد

  شروع مزایده جهت بازدید از املاک و شرکت در مزایده : 1397/10/17

  اتمام مهلت بازدید از املاک و تسلیم پیشنهاد شرکت در مزایده :
   پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1397/10/30

  شرایط و نحوه شرکت در مزایده :
  مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می‌بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آنرا با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند.

  نحوه دریافت بهای مورد معامله :
  نقد:
  الف ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد (با احتساب 5% سپرده شرکت در مزایده)، 45% همزمان با تحویل مورد معامله (بعد از انعقاد قرارداد) و 5% همزمان با تنظیم سند رسمی دریافت می‌گردد.

  نقد و اقساط:
  ب ) 40% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 30% همزمان با تحویل مورد معامله، 30% بصورت اقساط در مدت زمان حداکثر 24 ماه با نرخ 18% دریافت می گردد.

 • - متقاضیان جهت کسب اطلاع از وضعیت مورد واگذاری و دریافت برگ شرایط مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی در ساعات  9:00 الی 17:00 با شماره تلفن‌های:6-88574995 تماس و یا به نشانی
  شهرک غرب، فاز 4، بلوار ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، نبش خیابان درخشان، پلاک 41، طبقه سوم مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1397/10/30 به نماینده شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

  فرم‌های مورد نیاز متقاصیان مزایده :
شرایط شرکت در مزایده
برگه پیشنهاد قیمت
نمونه قرارداد نقدی و اقساطی بهنام
نمونه قرارداد نقدی و اقساطی فاطمی

فیلتر بر اساس

شرایط فروش

قیمت

مساحت

جستجو