سی و هشتمین آگهی مزایده املاک و مستغلات بانک اقتصاد نوین - مزایده شماره 96/4

شرایط و نحوه شرکت در مزایده:-مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که  می بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آنرا با قید ردیف و مشخصات  ملک انتخابی تحویل نمایند.

نحوه دریافت بهای مورد معامله :
نقد:
الف ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 45 % همزمان با تحویل مورد معامله (حد اکثر یک ماه بعد از انعقاد قرارداد) و 5 % همزمان با تنظیم سند رسمی دریافت می گردد.
نقد و اقساط:
ب ) 30% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 70%  به صورت اقساط چهار ساله با نرخ  18%
ج) 20% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 80% به صورت اقساط چهار ساله با نرخ 14%
د) 25% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 75% بصورت اقساط دوساله با نرخ سود 14%
ه) 25% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 75% بصورت اقساط 30ماهه با نرخ سود 14%
- تقاضای نقدی برای کلیه گروه ها دارای اولویت میباشد .
- متقاضیان جهت کسب اطلاع از وضعیت مورد واگذاری و دریافت برگ شرایط مزایده میتوانند از تاریخ نشر آگهی در ساعات 8:00 الی 17:00 با شماره تلفن های7-88574995 (داخلی 403 و 407) تماس و یا به آدرس تهران ، شهرک غرب ، فاز 4 ، بلوار ایوانک ، خیابان زر افشان شمالی ، نبش خیابان درخشان ، پلاک 41 ، طبقه سوم و یا  در شهرستانها ،  به شعب منتخب بانک اقتصادنوین مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ  1396/05/18 به شرکت یا شعب منتخب تحویل و رسید دریافت نمایند.


فرم های مورد نیاز متقاضیان

فیلتر بر اساس

شرایط فروش

قیمت

مساحت

جستجو