چهل و دومین آگهی مزایده املاک و مستغلات بانک اقتصاد نوین – مزایده شماره 96/8

شرایط و نحوه شرکت در مزایده:
-مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که  می بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آنرا با قید ردیف و مشخصات  ملک انتخابی تحویل نمایند.

نحوه دریافت بهای مورد معامله :
نقد:
الف ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 45 % همزمان با تحویل مورد معامله (حداکثر یک ماه بعد از انعقاد قرارداد) و 5 % همزمان با تنظیم سند رسمی دریافت می‌گردد.
نقد و اقساط:
ب ) حداقل 20% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی بصورت اقساط در مدت زمان حداقل 12 و حداکثر 60 ماه با نرخ 18% دریافت می‌گردد.

- تقاضای نقدی دارای اولویت می‌باشد.
- در صورت پیشنهاد نقدی برای هر یک از املاک تخلیه نشده گروه "ب" 10% تخفیف نقدی نسبت به قیمت پایه منظور می‌گردد.
- متقاضیان جهت کسب اطلاع از وضعیت مورد واگذاری و دریافت برگ شرایط مزایده میتوانند از تاریخ نشر آگهی در ساعات 8:00 الی 17:00 با شماره تلفن های6-88574995 تماس و جهت بازدید و یا به نشانی: تهران ، شهرک غرب، فاز 4، بلوار ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، نبش خیابان درخشان، پلاک 41، طبقه سوم و یا  در شهرستانها،  به شعب منتخب بانک اقتصادنوین مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ  1396/11/04 به شرکت یا شعب منتخب تحویل و رسید دریافت نمایند.


فرم‌های مورد نیاز متقاضیان:

مدارک شرکت در مزایده - با شرایط اقساط
مدارک شرکت در مزایده - با شرایط نقدی

کد ملک 2432 (مندرج در ردیف شماره 36) از فهرست مزایده حذف گردید.

فیلتر بر اساس

شرایط فروش

قیمت

مساحت

جستجو