چهل و سومین آگهی مزایده املاک و مستغلات بانک اقتصاد نوین – مزایده شماره 96/9

چاپ و نشر در روزنامه های :
دوشنبه 1396/11/23 دنیای اقتصاد
یکشنبه  1396/11/29 همشهری

شروع مزایده جهت بازدید از املاک و شرکت در مزایده : 1396/11/23

اتمام مهلت بازدید از املاک و تسلیم پیشنهاد شرکت در مزایده :
 پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1396/12/03


شرایط و نحوه شرکت در مزایده:

مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که  می بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آنرا با قید ردیف و مشخصات  ملک انتخابی تحویل نمایند.

نحوه دریافت بهای مورد معامله :
نقد:
الف ) 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 45 % همزمان با تحویل مورد معامله (حداکثر یک ماه بعد از انعقاد قرارداد) و 5 % همزمان با تنظیم سند رسمی دریافت می‌گردد.
نقد و اقساط:
ب ) حداقل 20% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی بصورت اقساط در مدت زمان حداقل 12 و حداکثر 60 ماه با نرخ 18% دریافت می‌گردد.

- تقاضای نقدی دارای اولویت می‌باشد.

- در صورت پیشنهاد نقدی برای هر یک از املاک تخلیه نشده گروه "ب" 10% تخفیف نقدی نسبت به قیمت پایه منظور می‌گردد.
- متقاضیان جهت کسب اطلاع از وضعیت مورد واگذاری و دریافت برگ شرایط مزایده میتوانند از تاریخ نشر آگهی در ساعات 8:00 الی 17:00 با شماره تلفن های6-88574995 تماس و جهت بازدید و یا به نشانی: تهران ، شهرک غرب، فاز 4، بلوار ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، نبش خیابان درخشان، پلاک 41، طبقه سوم و یا  در شهرستانها،  به شعب منتخب بانک اقتصادنوین مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ  1396/12/03 به شرکت یا شعب منتخب تحویل و رسید دریافت نمایند.

فرم‌های مورد نیاز متقاصیان مزایده :

شرایط شرکت در مزایده
برگه پیشنهاد قیمت
نمونه قرارداد نقدی
نمونه قرارداد اقساطی

فیلتر بر اساس

شرایط فروش

قیمت

مساحت

جستجو