2071-2

کد ملک : 2071-2
استان: تهران
آدرس: تهران - تهران - خیابان اشرفی اصفهانی - کوع اغ فیض - خیابان 22 بهمن - کوچه امیر ابراهیم - کوی یاسر - پلاک 18 - طبقه دوم- واحد 2
قیمت پایه مزایده: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع ملک: آپارتمان
کاربری: مسکونی
وضعیت ملک: فروش در وضع موجود - تخلیه بعهده خریدار
مساحت زیر بنای کل: 0 مترمربع
مساحت اعیان: 137.84
مساحت عرصه: 0
شرایط فروش: ب
توضیحات: فروش در وضع موجود - تخلیه بعهده خریدار
فایل مشخصات املاک: دریافت فایل