2139-3

کد ملک : 2139-3
استان: اصفهان
آدرس: گلپایگان - گلپايگان - بلوار ولیعصر-جنب ایستگاه مینی بوسهای خوانسار
قیمت پایه مزایده: ۵,۴۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
نوع ملک: زمین
کاربری: زمین
وضعیت ملک: شش دانگ تخلیه شده
مساحت زیر بنای کل: 0 مترمربع
مساحت اعیان: 300.6
مساحت عرصه: 0
شرایط فروش: ج
توضیحات: شش دانگ تخلیه شده
فایل مشخصات املاک: دریافت فایل