2496

کد ملک : 2496
استان: اصفهان
آدرس: اصفهان - اصفهان - خیابان جی- خیابان شهدای ابر- کوچه صاحب الزمان(عج) - پلاک 2
قیمت پایه مزایده: ۵,۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
نوع ملک: خانه
کاربری: مسکونی
وضعیت ملک: تخلیه به عهده خریدار
مساحت زیر بنای کل: مترمربع
مساحت اعیان: 251.73
مساحت عرصه: 185
شرایط فروش: ه
توضیحات: تخلیه به عهده خریدار
فایل مشخصات املاک: دریافت فایل