2826

کد ملک : 2826
استان: تهران
آدرس: تهران - تهران - خیابان پیروزی - خیابان دهم فروردین - خیابان شهید برادران شیردم - پلاک 43 - طبقه اول
قیمت پایه مزایده: ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع ملک: آپارتمان
کاربری: مسکونی
وضعیت ملک: فروش در وضع موجود - تخلیه بعهده خریدار
مساحت زیر بنای کل: مترمربع
مساحت اعیان: 88
مساحت عرصه: 0
شرایط فروش: ب
توضیحات: فروش در وضع موجود - تخلیه بعهده خریدار
فایل مشخصات املاک: دریافت فایل