2904-2

کد ملک : 2904-2
استان: اصفهان
آدرس: اصفهان - اصفهان - خیابان مسجد حکیم - جنب بازار فرش فروشان - مجتمع اداری،تجاری فیروزه - طبقه زیر زمین
قیمت پایه مزایده: ۵,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع ملک: آپارتمان
کاربری: تجاری
وضعیت ملک: شش دانگ تخلیه شده
مساحت زیر بنای کل: مترمربع
مساحت اعیان: 0
مساحت عرصه: 80.2
شرایط فروش: ج
توضیحات: شش دانگ تخلیه شده
فایل مشخصات املاک: دریافت فایل