3180

کد ملک : 3180
استان: اصفهان
آدرس: کاشان - اصفهان - کاشان - خیابان شهید رجائی- کوی تبریزیها- خیابان مدنی پشت مخابرات - پلاک 26 - طبقه 1
قیمت پایه مزایده: ۵,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع ملک: آپارتمان
کاربری: مسکونی
وضعیت ملک: ششدانگ تخلیه شده - نام نماینده :آقای هادی سجاد-شماره تماس: 09354213845
مساحت زیر بنای کل: 0 مترمربع
مساحت اعیان: 129.1
مساحت عرصه: 0
شرایط فروش: ج
توضیحات: ششدانگ تخلیه شده - نام نماینده :آقای هادی سجاد-شماره تماس: 09354213845
فایل مشخصات املاک: دریافت فایل