4461-2

کد ملک : 4461-2
استان: آذربایجان شرقی
آدرس: تبریز - آذربايجان شرقي - تبريز - سهند- بخش 4- فاز دوم- فلکه نگین- نگین هفتم- 8 متری غربی- مهد کودک نیما- طبقه اول
قیمت پایه مزایده: ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع ملک: آپارتمان
کاربری: مسکونی
وضعیت ملک: فروش در وضع موجود - تخلیه بعهده خریدار - نام نماینده :آقای انصاری-شماره تماس: 09141131113
مساحت زیر بنای کل: مترمربع
مساحت اعیان: 119.79
مساحت عرصه: 0
شرایط فروش: د
توضیحات: فروش در وضع موجود - تخلیه بعهده خریدار - نام نماینده :آقای انصاری-شماره تماس: 09141131113
فایل مشخصات املاک: دریافت فایل