4607

کد ملک : 4607
استان: تهران
آدرس: تهران - تهران - 20 متری جوادیه - کوچه شهید موسوی - پلاک 19 قدیم 13 جدید - طبقه اول
قیمت پایه مزایده: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع ملک: آپارتمان
کاربری: مسکونی
وضعیت ملک: فروش در وضع موجود - تخلیه بعهده خریدار
مساحت زیر بنای کل: مترمربع
مساحت اعیان: 64.08
مساحت عرصه: 0
شرایط فروش: ب
توضیحات: فروش در وضع موجود - تخلیه بعهده خریدار
فایل مشخصات املاک: دریافت فایل