پنجمین گردهمایی هم اندیشی و هم افزایی مدیریت املاک بازاریابی و فروش

پنجمین گردهمایی هم اندیشی و هم افزایی مدیریت املاک بازاریابی و فروش

گردهمایی هم اندیشی و هم افزایی  همکاران مدیریت املاک بازاریابی و فروش بهمراه نمایندگان مناطق کشور در روز چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 5 و 6 اردیبهشت ماه 1397 ساعت 8:30 صبح با سخنرانی مقام محترم مدیر عامل شرکت جناب آقای سیفی در سالن آیینه هتل هما آغاز گردید.

ایشان اطلاعات، آمار و اقدامات انجام شده در خصوص املاک تملیکی و فروش را بیان فرمودند. سپس بحث و گفتگو در خصوص برنامه های آتی بررسی شد. همچنین پس از اقامه نماز و صرف ناهار، بحث و گفتگو در خصوص اقدامات صورت گرفته انجام پذیرفت . سپس در روز پنج شنبه 6 اردیبهشت ماه جلسه از ساعت 8 صبح در شرکت آغاز گرددی و  نمایندگان مناطق سئوالات و ابهامات خود را مطرح و پاسخ و راه کارهای مناسب ارائه شد.

همایش در ساعت ۱۷ همان روز به پایان رسید.
1397/09/13