دومین گردهمایی هم اندیشی و هم افزایی مدیریت املاک بازاریابی و فروش

دومین گردهمایی هم اندیشی و هم افزایی مدیریت املاک بازاریابی و فروش

گردهمایی هم اندیشی و هم افزایی  همکاران مدیریت املاک بازاریابی و فروش بهمراه نمایندگان مناطق کشور در روز  دو شنبه مورخ 22 آذرماه 1395 ساعت 8:30 صبح با سخنرانی مقام محترم مدیر عامل شرکت جناب آقای سیفی  در سالن آینه هتل هما آغاز گردید.

ایشان اطلاعات، آمار و اقدامات انجام شده در خصوص املاک تملیکی و فروش را بیان فرمودند. سپس فرآیندهای مختلف با نمایندگان مناطق به بررسی شد. همچنین پس از اقامه نماز و صرف ناهار، ادامه فرآینده ها و همچنین اقدامات صورت گرفته شده در سال گذاشته به نمایش در آمد و در پایان نمایندگان مناطق سئوالات و ابهامات خود را از  مطرح و پاسخ و راه کارهای مناسب ارائه شد.

همایش در ساعت ۱۷ همان روز به پایان رسید.

1395/09/29