سومین گردهمایی هم اندیشی و هم افزایی مدیریت املاک بازاریابی و فروش

سومین گردهمایی هم اندیشی و هم افزایی مدیریت املاک بازاریابی و فروش

گردهمایی هم اندیشی و هم افزایی  همکاران مدیریت املاک بازاریابی و فروش بهمراه نمایندگان مناطق کشور در روز  پنجشنبه مورخ 19 مرداد 1396ساعت 8:30 صبح با سخنرانی مقام محترم مدیر عامل شرکت جناب آقای سیفی  در سالن جلسات شرکت آغاز گردید.

ایشان اطلاعات، آمار و اقدامات انجام شده در خصوص املاک تملیکی و فروش را بیان فرمودند. سپس هر یک از مدیران نظرات و خواسته های خود را بیان کردند. همچنین پس از اقامه نماز و صرف ناهار،  و پس از بحث و گقتگو با نمایندگان مناطق جناب آقای دکتر جوان کارگاه آموزشی تاثیر مهارت های برقراری ارتباطات کلامی و غیر کلامی را برگزار نمودند.

همایش در ساعت ۱۷ همان روز به پایان رسید.
1396/05/22