2067

کد ملک : 2067
استان: اصفهان
آدرس: زرین شهر - اصفهان - زرين شهر - بلوار شهید باهنر - نبش بلوار ولایت - کوی مجاهد
قیمت تقریبی: ۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع ملک: خانه
کاربری: مسکونی
وضعیت مالکیت:
مساحت زیر بنای کل: مترمربع
مساحت اعیان: 880
مساحت عرصه: 247
توضیحات: