2139-2

کد ملک : 2139-2
استان: اصفهان
آدرس: گلپایگان - اصفهان - گلپايگان/نيوان - بلوار ولیعصر-جنب ایستگاه مینی بوسهای خوانسار
قیمت تقریبی: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع ملک: زمین
کاربری: خدماتی
وضعیت مالکیت:
مساحت زیر بنای کل: مترمربع
مساحت اعیان: 0
مساحت عرصه: 300
توضیحات: