2454-1

کد ملک : 2454-1
استان: اصفهان
آدرس: اصفهان - اصفهان - خیابان پروین - کوچه قاسم زاده - نبش بن بست حیدری - ساختمان باران - طبقه اول
قیمت تقریبی: ۰۰ ریال
نوع ملک: آپارتمان
کاربری: اداری
وضعیت مالکیت:
مساحت زیر بنای کل: 0 مترمربع
مساحت اعیان: 48.35
مساحت عرصه: 0
توضیحات: اجرای ثبت - شش دانگ تخلیه شده - نام نماینده :آقای هادی سجاد-شماره تماس: 09354213845