2496

کد ملک : 2496
استان: اصفهان
آدرس: اصفهان - اصفهان - خیابان جی- خیابان شهدای ابر- کوچه صاحب الزمان(عج) - پلاک 2
قیمت تقریبی: ۵,۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
نوع ملک: خانه
کاربری: مسکونی
وضعیت مالکیت:
مساحت زیر بنای کل: مترمربع
مساحت اعیان: 251.73
مساحت عرصه: 185
توضیحات: اجرای ثبت - شش دانگ تخلیه نشده - نام نماینده :آقای هادی سجاد-شماره تماس: 09354213845