2507

کد ملک : 2507
استان: اصفهان
آدرس: گلپایگان - اصفهان - گلپايگان/نيوان - بلوار سلمان فارسی- انتهای کوچه مجاور نیروی انتظامی- کوچه اسدی - بن بست دومتری
قیمت تقریبی: ۶,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع ملک: خانه
کاربری: مسکونی
وضعیت مالکیت:
مساحت زیر بنای کل: مترمربع
مساحت اعیان: 114.4
مساحت عرصه: 195.6
توضیحات: