2898-2

کد ملک : 2898-2
استان: اصفهان
آدرس: کوهپایه - اصفهان - كوهپايه - روستای آباد - خ ساحل - کوی کشاورز - کوچه بعثت - کد پستی : 8134183717
قیمت تقریبی: ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع ملک: خانه
کاربری: مسکونی
وضعیت مالکیت:
مساحت زیر بنای کل: مترمربع
مساحت اعیان: 145
مساحت عرصه: 497.55
توضیحات: