2904-1

کد ملک : 2904-1
استان: اصفهان
آدرس: اصفهان - اصفهان - خیابان مسجد حکیم - جنب بازار فرش فروشان - مجتمع اداری،تجاری فیروزه - طبقه زیر زمین
قیمت تقریبی: ۴,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
نوع ملک: آپارتمان
کاربری: تجاری
وضعیت مالکیت:
مساحت زیر بنای کل: مترمربع
مساحت اعیان: 0
مساحت عرصه: 68.3
توضیحات: اجرای ثبت - شش دانگ تخلیه شده - نام نماینده :آقای هادی سجاد-شماره تماس: 09354213845