3694

کد ملک : 3694
استان: اصفهان
آدرس: اصفهان - اصفهان - اتوبان چمران- نرسیده به پل چمران- کوچه مسجد المهدی- پلاک 45
قیمت تقریبی: ۰۰ ریال
نوع ملک: خانه
کاربری: مسکونی
وضعیت مالکیت:
مساحت زیر بنای کل: مترمربع
مساحت اعیان: 130
مساحت عرصه: 271.9
توضیحات: اجرای ثبت - شش دانگ تخلیه شده - نام نماینده :آقای هادی سجاد-شماره تماس: 09354213845